Välkommen till Senn Arkitekter AB

Senn Arkitekter AB utför och samordnar för beställarens räkning stora som små byggprojekt. Arbetsområdet omfattar arkitektskisser, antikvariska utredningar, projektstyrning, kvalitetskontroll, arkitekturutredningar, byggnadsprojektering samt kontroll och besiktningar. På senare tid har vår verksamhet dock inriktats allt mer på industribyggnader, till exempel produktionslokaler, reningsverk, verkstäder och lagerbyggnader, samt restaurering och vård av äldre byggnader såsom kyrkor, bostadshus, och gårdar.

Vi kan erbjuda stor flexibilitet, då vi inte har någon fast personal, utan utser en lämplig projektgrupp anpassad efter aktuellt projekt. Detta är möjligt tack vare det nätverk av branschaktörer som vi har tillgång till. Senn Arkitekter AB står för ledning och ansvar av genomförandet.

Vår verksamhet startades 1998 av Beat Senn, som driver företaget tillsammans med Karin Senn Pedersen. Tack vare gedigen utbildning inom arkitektur och ungefär 30 års erfarenhet i branschen kan vi garantera hög kvalitet och stort kunnande. Vi sätter alltid kunden i centrum och strävar efter att uppnå alla kundens önskemål.

Välkommen att höra av er med förfrågningar.